Indonesie.nl : d� Vakantie & Informatie site over Indonesie
Alle bestemmingen Indonesie
nieuwsbrief Australie
navigate by map Indonesie
Partners Indonesie.nl

liever naar...
tips Indonesie
win Indonesie


Indonesie.nl indonesie.nl  molukken  cultuur molukken indonesie 

Indonesie.nl - Cultuur van de Molukken

Meer molukken...

De Molukken bestaan uit ruim duizend eilanden waarvan meer dan de helft onbewoond is. Op de bewoonde eilanden vind je verschillende volken met zeer uiteenlopende tradities en gewoonten. Kenmerkend is het scheppen van eenheid tussen bepaalde dorpen door het sluiten van bloedverbonden.

Volkeren

De oorspronkelijke bewoners van de Molukken zijn de Molukkers. In de loop der tijd zijn daar een aantal bevolkingsgroepen bijgekomen. Zij hebben zich voornamelijk in de kustgebieden gevestigd. Het zijn ondermeer de Buginezen, Makassaren en Javanen die later naar de Molukse eilanden zijn gekomen om een nieuw bestaan op te bouwen.

Molukkers

De originele inwoners van de Molukse archipel zijn afstammelingen van het Austropolynesische ras, een mix van de Austronesiers en Polynesiers. Ongeveer 43,5 procent van de bevolking is christelijk, 55,8 procent is moslim en de rest is hindoe en boeddhist. Hoe noordelijker hoe groter het percentage moslims, hoe zuidelijker hoe groter het percentage christenen. Er zijn meer dan 200 soorten dialecten.

De belangrijke stammen hebben hun eigen traditionele klederdracht, ceremonies en rituelen. De traditionele maatschappijen ontwikkelden gemeenschapsbanden wat  betekent dat bepaalde dorpen nauw samenwerken in economische crisis en oorlogssituaties. Deze banden stammen uit de vijftiende en zestiende eeuw en kwamen voort uit een wederzijds wantrouwen. Dat wantrouwen was ontstaan nadat het christendom en de islam geintroduceerd werden in de Molukse maatschappij.

Dergelijke banden tussen dorpen werden vaak in de vorm van een bloedverbond bezegeld. Alleen door het naleven van strikte regels en principes kon men vreedzaam en eensgezind door het leven gaan. Verbonden bestonden zelfs tussen christelijke- en moslimdorpen. Een voorbeeld van de strikte regels was dat huwelijken verboden waren tussen personen die tot een bepaald verbond van dorpen. Deze huwelijksvoorschriften worden nog steeds gehanteerd, met name door Molukkers die in Nederland leven.

Ambonese cultuur

Religie

De Ambonezen zijn de bewoners van de kuststroken van het eiland Ambon. Ongeveer de helft van de Ambonese bevolking is moslim, de andere helft is protestant. De christelijke dorpen kun je van ver herkennen aan de kerktoren. De kerk en het prestige van het dorp zijn belangrijk voor de geloofsgemeenschap. Ze zijn dan ook bereid relatief veel bij te dragen aan het behoud daarvan. Sommige dorpen zijn al meer dan vijfhonderd jaar christelijk. En je hebt ook dorpen die meer dan driehonderdvijftig jaar protestant zijn. In de loop der eeuwen heeft het protestantisme zich ontwikkeld tot een essentieel onderdeel van de Ambonese identiteit.

Het christendom in Ambon is echter net als in veel andere gebieden in de archipel nauw verweven met de traditionele geloven. Dit zie je terug in de rituelen die de invloed van kwade geesten af moeten weren. Daarnaast wordt ook de hulp van de voorouders regelmatig opgeroepen.

In elk dorp is er wel een dukun die deze macht heeft. Deze wijze man kan de toekomst voorspellen, contact maken met de overledenen en zieken behandelen. Een goede dukun is in staat de oorzaak van de ziekte op te sporen en te genezen. De gaven van de dukun worden gezien als een geschenk van God. Hij dient deze niet te misbruiken. Deze rituelen hebben duidelijk hun wortels in het animisme. Ze bestaan naast het geloof in God. 

Adat

De traditionele rituelen en voorschriften, ook wel adat genoemd, zijn voor een belangrijk deel verloren gegaan door de christelijke missie. De zondagse kerkdiensten, de doop, belijdenis, het Heilige Avondmaal en de christelijke begrafenis zijn in de plaats gekomen van oude tradities en rituelen. Een aantal adat-voorschriften wordt echter nog gehandhaafd. Zo mogen de functies in het dorpsbestuur alleen door bepaalde afstammelingen worden ingevuld.

De adat bepaalt ook hoe de landbouwgronden en de viswateren worden verdeeld. Ook het huwelijk kent zijn voorschriften die door de adat zijn voorgeschreven. De adat wordt gezien als een geschenk aan de voorouders door God. Je niet houden aan de adat, betekent dat je je niet houdt aan de regels van je voorouders, waarmee je onheil over je afroept. Dit kan resulteren in ongeluk, ziekte en zelfs de dood.  

Pela

De meeste dorpen in de kuststreken van Ambon onderhouden een of meerdere broederschapsrelaties, die worden ook wel pela genoemd. Er zijn pelaverbonden die al eeuwen oud zijn. De eerste pelaverdragen werden waarschijnlijk gesloten om met meerdere dorpen sterker te staan tegen vijanden. Daarnaast zou het ook onderlinge oorlogen voorkomen. Ooe Ambonezen waren vroeger koppensnellers en het leven aan de kuststroken was allesbehalve zonder gevaren.

Op deze manier werden ook bepaalde dorpsvetes waar geen eind aan leek te komen op een praktische manier opgelost. Het sluiten van dergelijke broederschapsrelaties is ergens te vergelijken met de bloedbroederrelaties van de Indianen in Noord-Amerika. De voorouders die de broederschapsrelatie aangingen dronken elkaars bloed om het verbond te bevestigen. De dorpen die bij een pelaverbond zijn verplicht elkaar te helpen in tijden van nood. Pela zijn met andere dorpen betekent ook dat je niet mag trouwen met een inwoner van de andere dorpen die bij jouw pela horen.

De regels die op deze manier het huwelijk tussen inwoners van bepaalde dorpen aan banden leggen kunnen heel strikt zijn. Als een koppeltje uit twee bij elkaar horende peladorpen toch maar besluit een relatie aan te gaan dan brengt dat zeer negatieve gevolgen met zich mee. Een dergelijke relatie wordt namelijk als incestueus beschouwd waardoor je dus de nodige schande over je familie uitroept. Als de familie van de betrokkenen zich streng houdt aan de voorschriften van het pelaschap dan kunnen ze zelfs worden verstoten.

Een huwelijk zal in dat geval niet worden geaccepteerd en een dergelijk echtpaar wordt daardoor ook beperkt in haar bewegingsvrijheid aangezien ze niet zomaar in een van de betrokken peladorpen kan verblijven als daar geen toestemming voor gegeven is. Behalve huwelijksbeperkingen kan het pelaschap ook economische voordelen met zich meebrengen. Zo kunnen bij elkaar horende peladorpen elkaar privileges geven op het verbouwen van bepaalde landbouwgronden of het vissen in bepaalde wateren.

Kunstvormen

De kunstvormen van de Molukken zijn vooral vormen van ambachtskunst. Als sinds lange tijd maken Molukkers houten objecten die dienden om de voorouders te eren. Veelal gaat het om mensachtige houten beeldjes die je op verschillende plekken kon neerzetten. Je kon zo'n beeldje voor de ingangspoort van het dorp plaatsen, op de voorkant van een boot of bij heilige locaties. Er zijn ook vormen van aardewerk die voornamelijk uit het zuidoosten van de Molukken stammen.

In dit gebied is namelijk het belangrijkste bestanddeel, klei, in ruime mate voorhanden. Met de arm of met een stuk hout kan het aardewerk worden gevormd en worden gekleurd of gedecoreerd met tekens voordat de klei droog is. De decoraties die worden gebruikt verschillen per streek. Het zuidoosten van de Molukken is ook bekend om haar prachtige weefkunst. Niet in alle eilanden in dit gebied is de weefkunst even populair, in de eilanden waar de weefkunst populair is is de houtsnijkunst juist weer minder gewild en andersom.

In de Molukse weefkunst wordt vaak gebruik gemaakt van de kleuren rood, blauw, bruin of zwart voorzien van een streepjespatroon, brede strepen of zonder patroon. De Molukken kennen ook een rijke ambachtstraditie in de bewerking van goud. Met name bij de eilanden Tanimbar, Babar en Kisar heeft dit geleid tot de produktie van prachtige sieraden. Het goud werd in oude tijden aangeschaft via handelaren uit Madagascar en via de Britten en de Nederlanders. Van het goud werden armbanden, oorringen, kronen en andere hoofdaccesoires, halsbanden en kledingaccesoires gemaakt.

De sieraden kenden verschillende patronen die vaak een symbolische betekenis hadden. Met de gouden sieraden had je een bepaalde status in de maatschappij. Tegenwoordig wordt de gouden sieraden van geslacht op geslacht overgegeven. Alleen bij bepaalde gebeurtenissen zoals religieuze ceremonies worden de sieraden te voorschijn gehaald en gedragen, maar dan alleen door degene die de sieraden geerfd hebben. Behalve materiele zaken zijn de traditionele dansvormen in de Molukken ook een lust voor het oog. De Lensodans uit Ambon is bekend in geheel Indonesie.

Bij deze dans doen zowel de mannen als de vrouwen mee en dragen ze allen een zakdoek in de rechterhand. Het is een makkelijke en sociale dans waarbij je steeds van partner wisselt waardoor je eventueel nieuwe vrienden of vriendinnen maakt. Een andere Ambonese dans is de cakalele. De cakalele is van oorsprong een oorlogsdans die werd uitgevoerd om de goden te eren voor met richting het slagveld vertrok. Elke danser draagt hierbij een houten zwaard en een langwerpig houten schild.

 

Rough Guide Bali en LombokMeer lezen over Indonesie? Bestel dan hier de Nederlandstalige ROUGH GUIDE Bali en Lombok.


terug | home
Meer molukken...
Hebben we je geinspireerd? Deel dit met je vrienden.


Vind Indonesie.nl leuk op Facebook


Ga je binnenkort op vakantie en heb je een visum nodig? Vraag deze met 15% korting aan via VisumCentrale!
Van Verre… dé specialist in maatreizen naar Indonesie.
Bekijk voor vertrek naar Indonesië de handige gezondheidstips en informatie over gezondheidsrisico’s op gezondopreis.nl
Bouw je eigen Indonesie reis met de reisspecialisten van Indonesieonline.nl
Actieve groepsrondreizen naar Indonesie. Djoser, met oog voor de wereld.
Vaccinaties nodig voor Indonesie? Onze artsen komen bij u thuis: www.thuisvaccinatie.nl
Win een reis naar New York. Doe mee met Het Grote Verre Reizen Onderzoek.
Word lid van onze maandelijkse nieuwsbrief en profiteer van aantrekkelijke Indonesie.nl kortingen.
Op een leuke manier je reis vastleggen? Creëer een persoonlijk reisdagboek met verhalen, foto's en routekaarten!


reageer Reageer  stuur door Stuur door  print Print pagina

Niek Hartog
Monday, 04 December 2006 (00:15:47)
Hele mooie site. Maar ik sluit mij bij de overige schrijvers aan. Ik heb de eer gehad een familiebezoek te mogen brengen aan kampong Waleran op Pulau Fordata, Tanimbar. Wat een bijzondere samenlevingen daar. Puur en ongerept. Ook de Kei eilanden zijn een bezoek meer dan waard. Als ik er aan toe kom dan zal ik de meer info publiceren op Tanimbar.nl en Fordata.nl!
A.Kartutu
Thursday, 26 October 2006 (10:06:43)
Een land beschrijven in een zo overzichtelijk mogelijk aspect is een kunst. Zeker als er met zeer veel variabelen rekening gehouden moet worden. Er is zo veel meer op de Molukken zeker de vergeten hongersnood op Kepulauan Wetar nooit aandacht aan gegeven......niet vergeten hoor onze ZUID-WESTER broertjes op Kisar of Luang. Wist je dat er ook nog zuster volkeren bestaan zoals de mensen van Alor waar tradities en adat en weefkunsten bestaan gelijkend als op Tanimbar of is het anders om. Mensen waar hebben we het over.....vergeten volkeren! Die worden echt vergeten.......jammer h.
t.sikteubun
Sunday, 26 March 2006 (09:21:55)
In de meeste gevallen worden de zuidoostelijke eilanden in de Molukken inderdaad weinig belicht.
De geografische ligging van de Midden-Molukken vormden tijdens de koloniale overheersing nou eenmaal een centrale rol. Zonder onderscheid te willen maken vind ik, -ik kan daar over oordelen omdat ik bijna alle grotere eilanden bezocht heb- dat ieder eiland haar charme heeft. Echter is het wel zo, en dit geldt in feite voor hl Indonesia, dat iedere etnische groep haar eigen audenthieke culturele beleving en adat kent. Bij de een heden ten dage nog steeds aan de orde, bij de andere wat minder in het alledaagse leven door allerlei invloeden. Ach, wat ik zeg is natuurlijk niets nieuws.
tulehu ambon
Sunday, 30 October 2005 (18:59:59)
nieuwe belevenis op Ambon. Biggame fishing en traditional maluku fishing 10 dagen op ambon waarvan de visdagen door uzelf kunnen worden ingedeeld. Prima hotel/resort met zwembad en airco etc voor meer info mbhunters@hotmail.com
N. H. Letsoin
Saturday, 08 January 2005 (17:15:10)
Mijn mening is dat er merendeels alleen over Ambon wordt gereclameerd terwijl er ook nog Tanimbarezen zijn en Groot Kei en Klein Kei bestaat en dat dat ook nog onder de Molukken valt dan alleen in zuid-oosten dat zijn de Zuid Oost Molukkers die hier in Nederland wonen en in INDONESIE
specialisten Indonesie
rama tours - indonesie  
Rama Tours
De nr. 1 in
reizen op maat
info | website
tel nr (klik)
van verre - indonesie  
Van Verre
Aanrader voor
Reizen op maat
info | website
tel nr (klik)
indonesie <i>online</i> - indonesie  
Indonesie Online
Jouw Indonesie
info | website
tel nr (klik)
djoser - indonesie  
Djoser
Met oog voor
de wereld
info | website
tel nr (klik)
nbbs reizen - indonesie  
NBBS Reizen
Reizen van nu.
Sinds 1927
info | website
tel nr (klik)
balionline - indonesie  
BaliOnline
Je eigen Bali
info | website
tel nr (klik)
better places - indonesie  
Better Places
Regel je reis
met locals
info | website
tabula rasa travel - indonesie  
Tabula Rasa Travel
Reizen op maat
info | website
tel nr (klik)
hss azië reizen - indonesie  
HSS Azië Reizen
Reisorganisatie
info | website
tel nr (klik)
snp natuurreizen - indonesie  
SNP Natuurreizen
Reizen, beleven,
ontdekken
info | website
tel nr (klik)
selamat jalan - indonesie  
Selamat Jalan
Strand, natuur
en cultuur
info | website
tel nr (klik)
smart indonesie - indonesie  
Smart Indonesie
Reis op
jouw manier!
info | website
tel nr (klik)
smaragd reizen - indonesie  
Smaragd Reizen
Rondreizen
info | website
tel nr (klik)
fox vakanties - indonesie  
FOX Vakanties
Verrereis
specialist
info | website
tel nr (klik)
dari-java - indonesie  
Dari-Java
Reisorganisatie
info | website
tel nr (klik)
dimsum reizen - indonesie  
Dimsum Reizen
Bijzondere
reizen
info | website
tel nr (klik)
sawadee - indonesie  
Sawadee
Groepsreizen
info | website
tel nr (klik)
pangea travel - indonesie  
PANGEA Travel
Reizen zonder
groep!
info | website
tel nr (klik)
indonesie2go - indonesie  
Indonesie2GO
Reizen zoals
jij dat wilt!
info | website
tel nr (klik)
nrv holiday - indonesie  
NRV Holiday
Verre reizen
specialist
info | website
tel nr (klik)
de jong intra vakanties - indonesie  
De Jong Intra Vakanties
Verre Reizen
Specialist
info | website
tel nr (klik)
schipholtickets - indonesie  
SchipholTickets
Direct naar de
laagste prijs
info | website
tel nr (klik)Valuta omrekenen

EUR

IDRliever naar...


Partners Indonesie.nl:

© Indonesie.nl