Privacy Statement & copyright

Privacy Statement

Getaway Travel B.V. verleent toegang tot de inhoud op haar websites, maar verstrekt geen rechten om inhoud en afbeeldingen te reproduceren, kopiëren of te repliceren tenzij dit expliciet is aangegeven. Bezoekers/gebruikers mogen naar artikelen en informatie linken die op haar websites staan, maar dit geeft gebruikers geen rechten over diezelfde artikelen en informatie.

Getaway Travel B.V. maakt gebruikt van cookies en cookies van derden. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internet server en dat op de harde schijf van jouw computer wordt geïnstalleerd. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. Als je geen cookies wilt ontvangen, dan kun je dit  blokkeren.

Door gebruik van de website(s) van Getaway Travel B.V. of door het geven van je akkoord geef je toestemming dat Getaway Travel B.V. jouw websitebezoekgedrag vastlegt en gebruikt om je relevanter informatie aan te bieden op de websites van Getaway Travel B.V. en/of via de nieuwsbrieven van Getaway Travel B.V. (als je je daar voor hebt ingeschreven uiteraard.). Ook geef je expliciet toestemming dat Getaway Travel B.V. jouw websitebezoekgedrag mag onderbrengen in een profiel waar ook open en clickgedrag van nieuwsbrieven vastgelegd wordt, enige informatie die je zelf achterlaat vastgelegd wordt (zoals bijvoorbeeld in formulieren, onderzoeken, enquetes, quizzes of bij het uploaden van content) en dat Getaway Travel B.V. deze informatie mag gebruiken om onze producten en diensten beter af te stemmen op jouw profiel. 

Door gebruik van de website of door het geven van je akkoord geef je expliciet toestemming dat Getaway Travel B.V. de gegenereerde gegevens in geanonimiseerde vorm kan verstrekken aan derden die overeenkomsten ter zake van het gebruikmaken van deze gegevens, al dan niet tegen enige tegenprestatie, met Getaway Travel B.V. gesloten hebben of zullen sluiten.

Bezoekers die comments achterlaten via social media tools van Getaway Travel B.V. geven Getaway Travel B.V. ook toegang tot informatie die niet beperkt is tot het e-mail adres, de naam, de locatie, en de social media profiel interacties zoals likes en tweets.

Getaway Travel B.V. gebruikt ook externe advertentietechnologieën van gerenommeerde derde partijen als Google, Facebook en ANWB. Wij maken gebruik van rapporten voor demografische en interessecategorieën en van functies voor adverteerders in het display netwerk. Het doel hiervan is om effectiviteit van onze internet-advertenties en internet-advertenties van onze partners op sites van derden te meten. De informatie die wordt verzameld en via deze technologie wordt bijgehouden is niet persoonlijk identificeerbaar.

Als bezoeker / gebruiker kun je je hier uitschrijven voor Google Analytics voor display-advertenties en advertenties voor het Google Display Netwerk. Indien je je als bezoeker / gebruiker volledig willen afmelden voor Google Analytics, kun je dit doen m.b.v. de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Als je op een van de websites van Getaway Travel B.V. actief bent, een profiel aanmaakt en/of je aanmeldt geef je toestemming dat Getaway Travel B.V. je update berichten mag zenden en gebruik kan maken van de door jou verstrekte gegevens. Getaway Travel B.V. zal ongeanonimiseerde persoonlijke gegevens nooit verkopen aan derden partijen; de gegevens worden gebruikt om de dienstverlening van Getaway Travel B.V. te verbeteren en je relevante reclame uitingen aan te bieden via alle kanalen die Getaway Travel B.V. aanwendt. Als je op een van de websites van Getaway Travel B.V. actief bent , een profiel aanmaakt en/of je aanmeldt geef je toestemming dat Getaway Travel B.V. deze gegevens in geanonimiseerde vorm kan verstrekken aan  derden die overeenkomsten ter zake van het gebruikmaken van deze gegevens, al dan niet tegen enige tegenprestatie, met Getaway Travel B.V. gesloten hebben of zullen sluiten.

Mocht je nog vragen hebben over onze privacy statement, dan kun je ons een mail sturen.

Copyright

Alle rechten op de websites, teksten, foto's en beeldmateriaal op de websites berusten bij Getaway Travel B.V., haar partners, haar leveranciers en/of haar bezoekers /  gebruikers tenzij anders vermeld. Mocht je ondanks onze zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan materiaal op onze website, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.

Niets uit de uitgaven van Getaway Travel B.V. mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder het reproduceren in digitale, elektronische, optische of andere vorm of het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws-, weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.

Door enige inhoud op websites van Getaway Travel B.V. te plaatsen geeft de bezoeker / gebruiker Getaway Travel B.V. het recht om deze inhoud zonder enige tegenprestatie of royalty in enige vorm te gebruiken, aan te passen, te vertalen, te distribueren, te publiceren, te delen, te sublicentiëren en openbaar te maken via alle huidige en toekomstige kanalen van Getaway Travel B.V., via en aan haar leveranciers en via en aan haar partners / afnemers.

De bezoeker / gebruiker geeft Getaway Travel B.V. het recht om, als licentienemer van zijn of haar inhoud, op eigen titel, in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten op de inhoud en tegen derden die onrechtmatig jegens de door de bezoeker ingestuurde inhoud handelen en om in een dergelijke gerechtelijke procedure uit eigen naam en op eigen titel een verbod, schadevergoeding en/of winstafdracht te vorderen.

De bezoeker / gebruiker geeft Getaway Travel B.V. bij deze een volmacht om, indien en voor zover Getaway Travel B.V. niet zelfstandig kan optreden tegen de in de vorige zin gemelde inbreuken/onrechtmatige handelingen, namens de bezoeker in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten van de bezoeker ten aanzien van de inhoud en tegen derden die onrechtmatig jegens de bezoeker / gebruiker handelen ten aanzien van de inhoud.